Dr n.med. Marek Ziaja lekarz medycyny, lekarz dentysta

W 1993 roku ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej uzyskując tytuł lekarza medycyny.
W 1997 uzyskał tytuł lekarz stomatologa na Oddziale Stomatologii w Zabrzu ŚAM.
W 2001 roku zdał egzamin specjalizacyjny ze stomatologii ogólnej I st. z wyróżnieniem. Od 1998 do 2003 roku dr Marek Ziaja, łączył praktykę w Żorach z pracą naukową nauczyciela akademickiego w Klinice Stomatologii Wieku Rozwojowego w Zabrzu,
gdzie z wyróżnieniem obronił pracę doktorską.

Jego mentorem i wieloletnim szefem była prof. Maria Barańska-Gachowska.
Jest współautorem wielu publikacji naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, m.in. w American Journal of Dentistry. Do dziś jest również wykładowcą zapraszanym
na kongresy i sympozja z zakresu endodoncji.
Należy do Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Endodontic Society. Zajmuje się specjalistycznym mikroskopowym leczeniem kanałowym, stomatologią estetyczną, protetyką i implantologią. Uczestnik wielu kursów krajowych
i zagranicznych.


Edyta Ziaja lekarz dentysta

Ukończyła w 1995 roku Oddział Stomatologii w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej
w Katowicach. W 2001 roku uzyskała specjalizację ze stomatologii ogólnej z wynikiem bardzo dobrym. Od roku 1998 do 2001prowadziła Indywidualną Praktykę Stomatologiczną przy ulicy Pszczyńskiej w Żorach.

Specjalizuje się w leczeniu mikroskopowym trudnych przypadków endodontycznych. Wiele czasu poświęca również stomatologii estetycznej, leczeniu zachowawczemu dzieci i dorosłych, periodontologii oraz protetyce, które to dziedziny stomatologii stale pogłębia uczestnicząc w wielu kongresach i kursach.


Marek Korzan lekarz dentysta

Studia stomatologiczne ukończył w 2002 roku z wynikiem bardzo dobrym na Akademii Medycznej w Lublinie. Podczas studiów uczestniczył w licznych badaniach i kongresach naukowych, odzwierciedleniem których, było przyznanie Stypendium Ministra Zdrowia. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Endodontic Society.

Specjalizuje się w leczeniu endodontycznym skomplikowanych przypadków, mikrochirurgii mikroskopowej, implantologii oraz protetyce. Swoje umiejętności z tych dziedzin stomatologii systematycznie poszerza na licznych zagranicznych i krajowych kursach praktycznych.


Justyna Widelska lekarz dentysta

W 2006 roku ukończyła studia na Wydziale Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W latach 2006-2014 zdobywała doświadczenie zawodowe, pracując w gabinetach stomatologicznych w Szczecinie i Poznaniu.

Jej pasją zawodową stała się stomatologia mikroskopowa z endodoncją. Zajmuje się również stomatologią zachowawczą, dziecięcą, protetyką oraz stomatologią estetyczną. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w licznych szkoleniach
i sympozjach naukowych.

Nasz zespół

Lekarze dentyści

Higienistki stomatologiczne

Asystentki stomatologiczne

Recepcjonistki


Nasza praca

Prywatna Przychodnia Stomatologiczna E. M. Ziaja | ul. Herberta 5, 44-240 Żory | tel. (32) 434-21-83 | ziaja@endodoncja.pl stomatologiaziaja.pl © 2013